Γενικα

Δήμος Αν. Μάνης: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας

Δελτίο τύπου

Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: δώδεκα (12) ατόμων ΔΕ οδηγών αυτοκινήτου, και δέκα οκτώ (18) ατόμων ΥΕ Εργατών πυροπροστασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρ. 206 παρ.1 του ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ.2 του Ν.4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 4 της ΠΝΠ(ΦΕΚ 102/26.8.2015 τ. Α’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/18.

2. Την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/21.

3. Την αριθμ.138/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής Μάνης

4. Την αριθμ. 70342/19-5-2022 Έγκριση του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

5. Τις αρ. 271/2022 & 272/2022 Α.Α.Υ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ Την πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: δώδεκα (12) ατόμων ΔΕ οδηγών αυτοκινήτου, και δέκα οκτώ (18) ατόμων ΥΕ Εργατών πυροπροστασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: δώδεκα (12) ατόμων ΔΕ οδηγών αυτοκινήτου, και δέκα οκτώ (18) ατόμων ΥΕ Εργατών πυροπροστασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

Δείτε σχετικά:

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top button