Πολιτικα

Στις 24/4 θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την 24η Απριλίου 2023, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη,για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Διαδικασία ελέγχου :

 • Ερωτήσεις – επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Επικύρωση των πρακτικών της 5ης/2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Α. Θέματα Διοίκησης – Ανάπτυξης – ΜΠΕ
 • Έγκριση αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2023 Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης ακινήτων εκτός σχεδίου πόλεως, για λόγους δημόσιας ωφέλειας που αφορούν στην κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 35+500 ΕΩΣ ΜΟΛΑΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΧΑΝΙΑ – ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1β  του Ν. 2882/01 όπως ισχύει.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 48/5-4-2021 απόφασης ορισμού μελών της Επιτροπής της παρ.4 άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 ανά Περιφερειακή Ενότητα, για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων της Περιφέρειας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικών Προγραμμάτων (Ιδίων Πόρων & ΚΑΠ) ΠΕ Μεσσηνίας έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικών Προγραμμάτων (Ιδίων Πόρων & ΚΑΠ) ΠΕ Κορινθίας έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση τροποποίησης σύμβαση προμήθειας αναλώσιμων υλικών (toner) εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, αναδόχου «ΜΟΥΚΟΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», για την ΠΕ Αργολίδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ιωάννης Μαντζούνης, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Άργους και στην Επαρχιακή Οδό (αρ. 4) Τρίπολης – Νεοχωρίου, για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής δικτύου διανομής φυσικού αερίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας για τη διεξαγωγή των Αγώνων Δρόμου Ειρήνης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Ίδρυση και λειτουργία νέας μονάδας “Τυροκομείο” στη θέση ‘Κλησίζα’ ΤΚ Χάρακος Δήμου Μονεμβασιάς, με φορέα τον κ. ΡΟΒΑΤΣΟ Μ. ΣΩΤΗΡΙΟ» (ΠΕΤ: 2302912825).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της με αρ. 91326/11-6-2018 ΑΕΠΟ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που αφορά σε μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ετήσιας δυναμικότητας 1328 t/y, σε μισθωμένη έκταση 24 στρεμμάτων ως προς την εκτροφή 1000 t/y ερυθρού τόνου, στη θέση «Μεγάλη Βάλη» Τοπικής Κοινότητας Νέας Επιδαύρου, Δήμου Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, με φορέα την «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Α.Ε.» (πρώην ΑΓΝΟΥΝΤΑ Ε.Π.Ε.) (ΠΕΤ: 2105541326).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστάσιος Γανώσης, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 12MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ – VECTOR ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΥΛΟΣ Ο.Ε.”, στη θέση “Καλυβίτσα”, εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕ Ερμιόνης, του Δήμου Ερμιονίδας, της Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΔΕ Τροιζήνος, του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (ΠΕΤ: 2203743824).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστάσιος Γανώσης, Αντιπεριφερειάρχης

Β. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων Υλοποίησης έργων Τεχνικού Προγράμματος και ΠΔΑ – ΠΔΕ
 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Β. Κυνουρίας και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, που αφορά την πράξη «ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης των  άρθρων  100 του Ν.3852/2010  και  44  του Ν.4412/2016,  όπως ισχύουν, μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Πύλου – Νέστορος  &  Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΚΛΑΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστάσιος Σαρδέλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 44 του Ν.4412/2016 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δ. Δυτικής Μάνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης: «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Δυτικής Μάνης». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του αρθρ. 44 του Ν.4412/2016 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δ. Δυτικής Μάνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ιστορικών οικισμών Δήμου Δυτικής Μάνης». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Γορτυνίας Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Δεύτερης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ2) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Σταθμός Μεταβατικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Πρώτης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ1) της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης και ορισμός των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Μεγαλόπολης, Π.Ε. Αρκαδίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

Γ. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων  Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το έργο «Διαμόρφωση χώρου και εργασίες υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ΤΚ Αγίου Πέτρου Δ. Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση τροποποίησης της από 25-01-2022 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την πράξη: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)» ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης

22.                  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 του Ν.4412/2016 και 100 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Ναυπλιέων» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» για την πράξη: “Οργάνωση και Λειτουργία Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (Info Kiosk) στο Δήμο Ναυπλιέων”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αθηνά Κόρκα – Κώνστα, Εντεταλμένη Σύμβουλος

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ      
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top button