Πολιτικα

Συνεδριάζει στις 6/2 το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε στη 2η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Α. Διαδικασία ελέγχου :

 • Ερωτήσεις – επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑTA ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση του κλειστού αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ» του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΕ Μεσσηνίας (ΠΕΤ: 2203739012).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία ή Δ.Χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση τροποποίησης σύμβασης οριστικού αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας, των Δνσεων Πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και του ΚΕΔΑΣΥ Μεσσηνίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Τσουκαλάς Ανδρέας, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑTA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 • Έγκριση επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες, του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Π.Ε. Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Βυτινιώτης Χαρίλαος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑTA  ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο “Εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 75MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού” στη θέση ‘Καταραχιά’ της ΔΕ Μεγαλόπολης του Δ. Μεγαλόπολης ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενη ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.» (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Σκαντζός Εμμανουήλ, Αντιπεριφερειάρχης.

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20MW και των συνοδών έργων οδοποιίας & ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού», της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.» στη θέση «Τριπόταμος» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, της Π.Ε. Αρκαδίας. (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης.

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός “Ορυχείο Μεγαλόπολη” ισχύος 340 MW», της εταιρείας «ΔΕΗ ανανεώσιμες Μ.Α.Ε.», (ΠΕΤ: 2205775816) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Σκαντζός Εμμανουήλ, Αντιπεριφερειάρχης.

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μονάδα επεξεργασίας – παραγωγής αδρανών υλικών και ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. στην θέση Βαλτετσόρεμα Τ.Δ. Μάκρης, Δ.Ε. Τριπόλεως, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΠΕΤ: 2112680323) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Σκαντζός Εμμανουήλ, Αντιπεριφερειάρχης.

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Σταθμός ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, ονομαστικής ισχύος 150MW και των συνοδών έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στη θέση «Τσιοκάνα» της Δ.Ε. Βαλτετσίου, του Δήμου Τρίπολης, της Π.Ε. Αρκαδίας, (ΠΕΤ: 2205775527) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης.

ΘΕΜΑTA ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 14,40MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΛΕΚΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», στη θέση “ΛΕΚΚΑ”, των Δ.Ε. Σαρωνικού και Μυκηναίων, των Δήμων Κορινθίων και Άργους – Μυκηνών των Π.Ε. Κορινθίας και Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΠΕΤ: 2111670127) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Γανώσης Αναστάσιος, Αντιπεριφερειάρχης.

ΘΕΜΑTA ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΡΕΙΚΑΚΙΑ» Τ.Κ. Γερακίου, Δ.Ε. Γερονθρών, Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 2102472525) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Τζινιέρης Νίκωνας, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος δύο (2) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτών, στις θέσεις «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» και «ΚΡΙΘΙΝΑ» της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας, εγκατεστημένης ισχύος 16,8 MW και 13,8 MW αντίστοιχα, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.» αντίστοιχα (ΠΕΤ: 2207800828) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος δύο (2) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτών, στις θέσεις «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» και «ΚΡΙΘΙΝΑ» της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας, εγκατεστημένης ισχύος 16,8 MW και 13,8 MW αντίστοιχα, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.» αντίστοιχα (ΠΕΤ: 2205775428) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Τζινιέρης Νίκωνας, Αντιπεριφερειάρχης.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος δυο (2) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτών, στις θέσεις «ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ» και «ΣΠΑΡΤΙΛΑ-ΚΑΡΚΑΝΟ» της Δ.Ε. Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας, εγκατεστημένης ισχύος 10,8MW και  7,2MW αντίστοιχα της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ ΜΟΝ. Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΣΠΑΡΤΙΛΑ ΜΟΝ. Α.Ε.» αντίστοιχα, της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 2205763523) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Τζινιέρης Νίκωνας, Αντιπεριφερειάρχης.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος δυο (2) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτών, στις θέσεις «ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ» και «ΣΠΑΡΤΙΛΑ-ΚΑΡΚΑΝΟ» της Δ.Ε. Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας, εγκατεστημένης ισχύος 10,8MW και  7,2MW αντίστοιχα της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ ΜΟΝ. Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΣΠΑΡΤΙΛΑ ΜΟΝ. Α.Ε.» αντίστοιχα, της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 2205763424) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 22,8 MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε” στη θέση “Γαϊδουροβούνι”, του Δήμου Ευρώτα και του Δήμου Μονεμβασιάς της Π.Ε. Λακωνίας (ΠΕΤ: 2202712820) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Τζινιέρης Νίκωνας, Αντιπεριφερειάρχης.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στη θέση «Τούρλες» της Δ.Ε. Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 2202724528) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 19,55MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΧΟΡΤΕΡΟΥ Μ.Α.Ε.» στη θέση «ΚΟΧΥΛΑΣ – ΜΑΝΙΚΑΙΪΚΙΑ ΡΑΧΗ» των Δ.Ε. Λεωνιδίου και Νιάτων, των Δήμων Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα, των Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 2202728222) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου για την τροποποίηση – αναβάθμιση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ, με κωδικό θέσης «ΑΣΩΠΟΣ – 1001305» ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη θέση “Σκορδόλακα – Φοινίκι” της ΤΚ Παπαδιάνικων, του Δήμου Μονεμβασιάς της Π.Ε. Λακωνίας και πραγματοποιείται από κοινού χρήση του κεραιοσυστήματος με την εταιρεία WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπερειφερειάρχης.

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας και διάνοιξη οδού πρόσβασης της εταιρείας «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., με κωδική ονομασία θέσης «91270 ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ» πλησίον οικισμού Παπαδιάνικα της Δ.Ε. Ασωπού, του Δήμου Μονεμβασιάς της Π.Ε. Λακωνίας (ΠΕΤ: 2207800224) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης.

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη Δ.Ε. Γυθείου, Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας» του φορέα ΑΦΟΙ ΛΙΒΕΡΑΚΟΥ Ο.Ε., (ΠΕΤ: 2210840928) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Τζινιέρης Νίκωνας, Αντιπεριφερειάρχης.

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα κλασσικού τύπου τριών αστέρων (3*) με την ονομασία LIMENI VILLAGE, δυναμικότητας 112 κλινών, σε γήπεδο εμβαδού 20.601,96 τ.μ. εκτός ορίων οικισμού Λιμενίου Δ.Ε. Οιτύλου, Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου», (ΠΕΤ: 2203734922) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης.

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για ερευνητικές γεωτρήσεις, για τη διαπίστωση κοιτάσματος μεταλλευτικών ορυκτών, εντός του ΔΜΧ Μολάων, σε περιοχή των Δ.Ε. Μολάων Δήμου Μονεμβασιάς Π.Ε. Λακωνίας & Δ.Ε. Νιάτων Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, από την ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, (ΠΕΤ: 2207812518).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και  του Δήμου Μονεμβασιάς, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Επισκευή υπόβασης συνθετικού χλοοτάπητα, ανακατασκευή περίφραξης και κατασκευή βοηθητικών χώρων στο γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού Αγίας Παρασκευής της ΤΚ Νομίων του Δήμου Μονεμβασιάς» προϋπολογισμού 191.000,00€. – Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Οικονόμου Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασιάς και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. “Πάρνωνας Α.Ε.” για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβάσια στο τμήμα Γέφυρα Μονεμβασιάς – Πύλη Κάστρου». Σχετικό το άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης (Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  του Δήμου Μονεμβασιάς και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Συντήρηση – Βελτίωση της οδού Μονεμβάσια – Άγιος Φωκάς» προϋπολογισμού 1.250.000,00€. Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Τζινιέρης Νίκωνας, Αντιπεριφερειάρχης

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ      
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top button