Ένωση Βιοκαλλιεργητών Π.Ε. Λακωνίας: Πληρωμές Βιολογικής Γεωργίας και άρση αδικιών Featured

25 Απρ 2018
583 times

ΘΕΜΑ: Πληρωμές Βιολογικής Γεωργίας και άρση αδικιών

Πρόσφατα γίναμε αποδέκτες δύο επιστολών που εστάλησαν σε συνάδελφο (συγγενικό πρόσωπο) από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη Δ.Α.Ο. Πελοποννήσου. Σε αίτημα της συναδέλφου να δοθούν εξηγήσεις για τις μειώσεις – κυρώσεις – ποινές που έχουν επιβληθεί για τα έτη 2014 και 2015, σε μια πρώτη ανάγνωση παρατηρούμε ότι έχει γίνει παραβίαση της Κοινοτικής Νομοθεσίας, της Εθνικής Νομοθεσίας και παραποίηση των στοιχείων ΟΣΔΕ της συναδέλφου.  Ταυτόχρονα ο ένας επιρρίπτει ευθύνες στον άλλον.

Αποτέλεσμα αυτής της παρανομίας ήταν να έχουν χαθεί οικονομικές ενισχύεις (σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη Λακωνία) για τα έτη 2012, 2013, 2014 ύψους 1.350.000 ευρώ εκ των οποίων οι 562.660 ευρώ το έτος 2014, που ήταν και το έτος που εφαρμόστηκε ο παράνομος πολυτεμαχισμός των αγροτεμαχίων.

Στο έγγραφο απάντηση στη συνάδελφο, με αριθμό πρωτοκόλλου 264080/60523/30-10-2017 της ΔΑΟ Πελοποννήσου, αρχικά έγινε προσπάθεια να εξηγήσουν τα αίτια για τις ποινές που επιβλήθηκαν, επιρρίπτοντας ευθύνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρατηρείται στον πίνακα του εγγράφου εστάλη, αυθαίρετη παρέμβαση στα Δηλωθέντα Στοιχεία του ΟΣΔΕ ή ΕΑΕ (όπως θέλετε πείτε το, το ίδιο πράγμα είναι) από τους διαχειριστές του μηχανογραφικού συστήματος. Τα στοιχεία αυτά (προσδιορισθείσα έκταση) έχουν παραποιηθεί από τους μηχανογράφους, ουδέποτε ενημερώθηκε σχετικά η συνάδελφος και ουδέποτε εμφανίστηκαν στις επόμενες δηλώσεις ΟΣΔΕ.  Επίσης υπάρχει και αλλαγή του 13ψήφιου σε ορισμένα τεμάχια. Τα ως άνω έχουν καταγγελθεί, χωρίς να απαντηθούν από κανέναν.

Για μια ακόμα φορά κ. Πρόεδρε του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μαχλέρα και κ. Βολιτάκη επισημαίνουμε ότι παρανομείτε ασύστολα με τα όσα γράφετε στο υπ. αρίθμ 18034/5-3-2018 ή στο 18034/16-02-2018 έγγραφα σας (τα οποία έχουν ίδιο πρωτόκολλο, αλλά διαφορά ενός μήνα στην ημερομηνία). Το δεύτερο έφερε τον χαρακτηρισμό «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» και «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ». Η ορθή επανάληψη αφορούσε α) σε άλλη ημερομηνία και β) στο σημείο «(π.χ. στην περίπτωση του ευρήματος «Μη επιλέξιμο αγροτεμάχιο λόγω αλλαγής ποικιλίας…», το οποίο αντικατέστησε το σημείο «(π.χ. στην περίπτωση του ευρήματος «Μη επιλέξιμο αγροτεμάχιο λόγω πυκνότητας δένδρων…». Εμείς είχαμε ρωτήσει αν είχε γίνει επιτόπιος έλεγχος για τον κωδικό λόγω «πυκνότητας δένδρων», το πήρατε πίσω γιατί ξέρατε ότι ουδέποτε έγινε επιτόπιος έλεγχος την επίμαχη περίοδο. Παρόλα αυτά το εύρημα με κωδικό 25028, που αφορούσε τη πυκνότητα δένδρων, εξαφανίσθηκε από τις καταστάσεις ως εκ θαύματος, και παρότι ερωτηθήκατε στις 19/01/2018 δεν απαντήσατε.

Πάμε τώρα στην ουσία του εγγράφου. Τα όσα επικαλείστε ότι έγιναν σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, μας τα είχατε ξαναπεί επακριβώς τα ίδια στις 20/09/2017 με το αριθμ. πρωτ. 78814 εγγραφό σας, δηλαδή έξι (6) μήνες πριν, το οποίο είχαμε χαρακτηρίσει αφήγημα. Και τα δύο έγγραφα έχουν ως συντάκτη την κ. Βολιτάκη. Στο έγγραφο με ημερομηνία 20/09/2017 μας περιγράφατε με γλαφυρό τρόπο και καμάρι πόσα χρήματα έχουν χάσει οι Λάκωνες Βιοκαλλιεργητές (με συμβάσεις 5ετίας) για τα έτη 2012-2013-2014 και φθάνουν στο ύψος του 1.350.000,00 ευρώ. Εάν δε συνυπολογίσουμε και τα έτη 2015 και 2016, ξεπερνάν τα 2.000.000,00 ευρώ.

Τώρα όσον αφορά τον υπολογισμό πληρωμής, σας καταλογίζουμε τα κάτωθι, όπου περιγράφονται αναλυτικά, για να τα διαβάσουν και οι Ευρωπαίοι που παρακολουθούν το θέμα, απαντώντας σας στα σημεία ξεχωριστά:

  1. Μειώσεις – Κυρώσεις (δηλωθείσα και προσδιορισθείσα έκταση).

Ενωσιακή Νομοθεσία: Κανονισμός (ΕΚ) 1122/2009, Άρθρο 58 και Κανονισμός (ΕΚ) 65/2011, Άρθρο 16 (Λεπτομερείς Κανόνες Εφαρμογής) και

Εθνική Νομοθεσία: ΚΥΑ 079833/25-10-2011 (ΦΕΚ 2366/Β/2011), Άρθρο 19, παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η κύρωση που εφαρμόζεται έχει σχέση με την έκταση σε επίπεδο ομάδας καλλιέργειας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, που εσείς δεν εφαρμόζετε, όταν εμφανιστεί κωδικός ποινής «Διαφορά 20% έως 50%» ή κωδικός «Διαφορά>50%», εφόσον πραγματικά υφίσταται, ο δικαιούχος δεν πληρώνεται για το τρέχον έτος. Επιπλέον στην περίπτωση του κωδικού «Διαφορά>50%», δεν πληρώνεται για το τρέχον έτος και έχει επιπτώσεις και για το επόμενο έτος. Εάν δε, υπάρχουν και οι δύο κωδικοί στον ίδιο δικαιούχο, δηλαδή «διαφορά 20 έως 50%» και «Διαφορά>50%», πάλι δεν πληρώνεται. Εάν εμφανιστεί (εφόσον πραγματικά υφίσταται) ο κωδικός 23119 «Διαφορά >3%» επιφέρει πάλι ποινή στο σύνολο της ενταχθείσας έκτασης και όχι στο αγροτεμάχιο.

Άρα ο ισχυρισμός σας ότι η επίπτωση κωδικού λάθους που αφορά την έκταση, ότι δύναται να αφορά σε τεμάχιο, είναι λίαν επιεικώς λάθος. Αφορά το σύνολο της έκτασης σε επίπεδο ομάδας καλλιέργειας. Για να γίνει κατανοητό έστω π.χ. ότι η συνολική αιτηθείσα – δηλωθείσα έκταση είναι 12,5 Ha, ήτοι 5 Αγροτεμάχια των 5Ha, 2Ha, 1Ha, 3Ha, 1,5Ha, και έστω ότι έχει γίνει μείωση στο αγροτεμάχιο 5Ha σε ποσοστό 25%, ήτοι 1,25Ha. Άρα η προσδιορισθείσα είναι στο σύνολο 11Ha.

Ο υπολογισμός της μείωσης γίνεται από τον πίνακα:

100 x [(δηλωθείσα - προσδιορισθείσα) προσδιορισθείσα]

ήτοι 100 x [(12,5-11)/11] = 100 x (1,5/11) =13,63%.

Παρατηρούμε ότι ενώ έχουμε μείωση 25% στο μεγαλύτερο αγροτεμάχιο (5Ha), στο σύνολο της έκτασης της δηλωθείσας η μείωση είναι 13,63%. Άρα για να εμφανιστεί κύριοι και κυρία, ο κωδικός 23120 (διαφορά μεταξύ 20 και 50%) ή ο κωδικός 23121 (διαφορά> 50%) στο σύνολο ομάδας καλλιέργειας θα πρέπει να αποδεικνύεται διαφορά πάνω από 20% στο σύνολο της δηλωθείσας έκτασης. Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ελαιοκομία είναι ίδια ομάδα καλλιέργειας για όλες τις ποικιλίες. Τώρα η δηλωθείσα έκταση είναι αυτή που δηλώθηκε στην αίτηση πληρωμής (Καν. 65/2011 άρθρο 16, παρ. 3 και παρ. 5). Η έκταση που αναφέρεται στη σύμβαση των δικαιούχων, αναφέρεται ως «έκταση προς ένταξη» και όχι «ενταχθείσα». Άρα η δηλωθείσα έκταση είναι αυτή στην αίτηση πληρωμής, και όχι η έκταση προς ένταξη που αναγράφεται στη σύμβαση. Επίσης στην ΚΥΑ που διέπει το πρόγραμμα, στο άρθρο 4 (Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί), παρ. 6 (Αιτήσεις) έχουμε:

α) την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης,

β) την Αίτηση Ενίσχυσης που θεωρείται η αίτηση που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ώστε να υπαχθούν στο καθεστώς του μέτρου 2.1.4. του ΠΑΑ και

γ) την Αίτηση Πληρωμής που θεωρείται η ετήσια αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων (Μέτρο 2.1.4) για τη χορήγηση της πληρωμής από τις εθνικές αρχές.

  1. Μειώσεις επιβάλλονται και σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής και όχι μη υποβολής αίτησης πληρωμής, δυνάμει του ΕΚ 1122/2009, άρθρο 23, παρ. 1 και άρθρο 19, παρ. 1 της ΚΥΑ που αναφέραμε αρχικά και διέπει το πρόγραμμα. Ο κωδικός 23175 (εκπρόθεσμη αίτηση πληρωμής έως 25 ημέρες) επιφέρει ποινή 1% ανά ημέρα και στην περίπτωση μας ο κωδικός 23063 (εκπρόθεσμη αίτηση από 25 ημέρες έως 6 μήνες) και όχι κωδικός 230363, ο οποίος είναι ανύπαρκτος, επιφέρει αποβολή από το πρόγραμμα και δεν δύναται να πραγματοποιηθεί άρση των ευρημάτων ως ισχυρίζεσθε.

Για εμάς, να ισχυρίζεσθε ότι η μη υποβολή αίτησης πληρωμής επιβάλλει μειώσεις και όχι απόρριψη είναι θράσος και κάτι κρύβει, όπως και αυτό που περιγράφετε «Ο κωδικός που αφορά εκπρόθεσμη δηλ. εφαρμογής (κωδικός 230363) λόγω ανωτέρας βίας» είναι λίαν επιεικώς κάλπικος και ανύπαρκτος και δεν υπάρχει στο εγχειρίδιό σας, υποκρύπτει δόλο, παραπλάνηση και παραπληροφόρηση.

Επιπρόσθετα, δεν απαντάτε στα κάτωθι όταν ερωτηθήκατε στις 19-01-2018:

Α) πώς στις καταστάσεις του 2012, 3 άτομα με κωδικό «απόρριψης» 23063 (εκπρόθεσμη δήλωση εφαρμογής από 25 ημέρες έως και 6 μήνες) πληρώθηκαν στο ακέραιο, μετά από ένσταση. Επίσης στις ίδιες καταστάσεις είχαμε 56 άτομα με κωδικό «απόρριψης» 25028 (μη επιλέξιμο αγροτεμάχιο εξαιτίας πυκνότητας φύτευσης), η πλειοψηφία αυτών μετά ενστάσεων πληρώθηκε, χωρίς να αιτιολογείτε εάν αφορούσε ο κωδικός τεμάχιο ή το σύνολο. Πάρα ταύτα, επιτόπιοι έλεγχοι για αυτόν τον κωδικό δεν έγιναν ποτέ παρότι το προέβλεπε η νομοθεσία, ούτε το 2012 ούτε το 2013, γιατί αρνηθήκατε να δώσετε σχετική εντολή.

Β) Στις καταστάσεις 2014, από τους 33 απορριπτόμενους με τον κωδικό «ποινής» 23120 (διαφορά μεταξύ 20% και 50%) μετά την ένσταση πληρώθηκαν 22 χωρίς να δικαιούται βάση νομοθεσίας, από τους 19 απορριπτόμενους με κωδικό «ποινής» 23121 (διαφορά>50%) 10 πληρώθηκαν χωρίς να δικαιούται βάση νομοθεσίας και 11 με κωδικό «απόρριψης» 25028 (μη επιλέξιμο αγροτεμάχιο λόγω πυκνότητας φύτευσης) πληρώθηκαν 6 άτομα. Επίσης 17 άτομα με κωδικούς «ποινής» 23120 και 23121 στις καταστάσεις πληρωμών, πληρώθηκαν απευθείας χωρίς να δικαιούται βάση νομοθεσίας. Το σύνολο δε όλων αυτών που πληρώθηκαν για το έτος 2014 έφτασε στους 49 (αυτοί ήταν δικά μας παιδιά;) και απορρίφθηκαν 11 (αυτοί ήταν τα μούλικα;). Επισημαίνουμε ότι ο ισχυρισμός μας ισχύει εφόσον τα ευρήματα ήταν νόμιμα.

Γ) Στις καταστάσεις απορριπτομένων 2015, υπήρχαν 10 άτομα με κωδικό «απόρριψης» 25028, 17 άτομα με κωδικό «ποινής» 23120 και 23121 εκ των οποίων μερικοί και με τους δύο μαζί, 15 άτομα με κωδικό «απόρριψης» 23180 (Μη έγκαιρη υποβολή ενυπόγραφης Δήλωσης Εφαρμογής), ένα άτομο με κωδικό«απόρριψης» 22001 (Μη ύπαρξη ενυπόγραφης Δήλωσης Εφαρμογής δικαιούχου). Οι καταστάσεις αυτές του 2015, με ημερομηνία 24-11-2017, ανακλήθηκαν και βγήκαν νέες μετά από 5 ημέρες (επανάληψη στο ορθό), στις 29-11-2017. Ενώ στις 24-11-2017 οι απορριπτόμενοι ήταν αρχικά 59, στις 29-11-2017 (δηλαδή μετά από 5 ημέρες) ήταν 26. «Θαύμα – θαύμα αναφώνησαν όλοι!!!» Εδώ επίσης έχουμε, από τους 10 με κωδικό «απόρριψης» 25028, έμειναν 3, από τους 17 με κωδικό«ποινής» 23120 και 23121 έχουν μείνει 15, από τους 15 με κωδικό «απόρριψης» 23180 (μη έγκαιρη υποβολή ενυπόγραφης δήλωσης εφαρμογής) έχουν μείνει μόνο 2 άτομα, ένας με κωδικό «ποινής» 23061 (εκπρόθεσμη δήλωση εφαρμογής έως 25 ημέρες) παρέμεινε ένας, και ως εκ θαύματος το άτομο με κωδικό «απόρριψης»22001 (μη ύπαρξη ενυπόγραφης δήλωσης εφαρμογής δικαιούχου), στις νέες καταστάσεις απορριπτομένων εξαφανίστηκε. Συμπέρασμα, μετά από σωρεία παρανομιών κάποιοι δεν πληρώθηκαν καθόλου, κάποιοι πληρώθηκαν παράνομα με ποινές και κάποιοι πληρώθηκαν στο σύνολο, ενώ δεν προβλεπόταν από τη νομοθεσία.  Αφορά τους κωδικούς «ποινών» 23120 και 23121 και κωδικούς «απόρριψης» 25028, 23180 και 23063 και με την επιφύλαξη ότι τα ευρήματα ήταν σωστά και δεν έχουν παραποιηθεί. Δεν απαντήσατε στις 19-01-2018 και καλείστε να το πράξετε τώρα.

Στη περίπτωση της συναδέλφου, όπου έχει εμφανιστεί ο κωδικός 23120 (διαφορά μεταξύ 20% και 50%) για το έτος 2014 που αρχικά αναφερθήκαμε, έχει γίνει παραποίηση των στοιχείων. Ενώ στο ΟΣΔΕ (ΑΕΕ) δηλώνει από το 2012 έως και σήμερα ελιές βρώσιμες 0,1Ha, κάποιος μακρυχέρης μηχανογράφος το 0,1Ha το έκανε 0,09Ha, ήτοι μη επιλέξιμο. Για κακή του τύχη, το 0,1Ha είχε δηλωθεί για δέκα δένδρα βρώσιμης ελιάς και τα οποία είναι διάσπαρτα στο κτήμα, συνολικής έκτασης 5,38Ha και σε σύνολο δένδρων 1350. Σημειωτέον ότι το τεμάχιο 0,1Ha και το υπόλοιπο 5,28Ha (στο σύνολο 5,38Ha) φέρουν τον ίδιο δεκατριψήφιο κωδικό, άρα είναι ένα αγροτεμάχιο. Ρωτάμε πώς προσδιόρισε ο μακρυχέρης μηχανογράφος την έκταση;;;;; Επίσης τα 5,28Ha που απέμειναν με τις ελαιοποιήσιμες και ήταν η αιτηθείσα έκταση στην αίτηση πληρωμής την όρισαν 4,78Ha ως προσδιορισθείσα ισχυριζόμενοι ότι η μείωση προέρχεται από τους διασταυρωτικούς ελέγχους των δεδομένων της ΑΕΕ ή ΕΑΕ. Άρα το σύνολο του αγροτεμαχίου βρέθηκε να είναι 4,78+0,09=4,87Ha.  Σημειωτέον ότι στο τεμάχιο 0,1Ha είχε γίνει παλαιότερα επιτόπιος από τη ΔΑΟΚ για τα στοιχεία της ΑΕΕ ή ΕΑΕ του 2012 (υπάρχει το πρακτικό ελέγχου), το εύρημα που δήθεν ανακάλυψαν οι μακρυχέρηδες, δεν απεικονίζεται σε καμία Ενιαία Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) των μετέπειτα ετών 2014,2015, 2016, 2017 όπως θα έπρεπε βάση του νόμου, δηλαδή να είναι στο πρεκτυπωμένο έντυπο (Κανονισμός 73/2009: Άρθρο 18 παρ. 2, Άρθρο 19 παρ. 2, Κανονισμός 1122/2009: Άρθρο 12 παρ.1δ και παρ. 3 και παρ. 4)   Αυτά όπως καταλαβαίνουμε, δεν τα ήξεραν οι μακρυχέρηδες που παραποίησαν τα στοιχεία!!!!

Έκτοτε, στις 30-10-2017 ξεκίνησε διαδικασία ενστάσεων και η ΔΑΟ που έβγαλε τα αποτέλεσμα απόρριψης για το έτος 2014 και 2015, απευθύνθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να διασαφηνιστούν οι λόγοι μείωσης της έκτασης (προσδιορισθείσα έκταση) κατά τους διασταυρωτικούς ελέγχους του αγροτεμαχίου. Ουσιαστικά δηλαδή ως φορέας Υλοποίησης (ΔΑΟ) δεν γνώριζε πως έγινε η μείωση και από πού προέκυψε (σχετικό το υπ. αρίθμ. 264080/60523/30-10-2017).

Η αιτηθείσα έκταση της συναδέλφου για το 2014 και 2015 στην αίτηση πληρωμής ήταν στο σύνολο 5,68Ha, η προσδιορισθείσα 5,11 στο σύνολο, άρα ο υπολογισμός είναι:

100 x [(5,68-5,11) / 5,11] = 100 x 0,57/5,11 = 57/5,11 = 11,15%.

Και ενώ στους πίνακες του εγγράφου της ΔΑΟ καθώς και του ΟΠΕΚΕΠΕ αναγνωρίζουν ως αιτηθείσα έκταση–δηλωθείσα στην αίτηση πληρωμής που είναι συνολικά 5,68Haμετά τον κατακερματισμό, στον υπολογισμό για την πληρωμή ως αιτηθείσα έκταση-δηλωθείσα στην αίτηση πληρωμής βάζουν την έκταση της σύμβασης 6,59Ha, η οποία ήταν χαρακτηρισμένη «έκταση προς ένταξη».

Αρχικά η ΔΑΟ στις 30-10-2017 δήλωνε ότι η μείωση της έκτασης για το 2014 είναι αποτέλεσμα των διασταυρωτικών ελέγχων των δεδομένων της ΕΑΕ που διενεργούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χρησιμοποιούνται από τη μηχανογραφική εφαρμογή, θεωρούνται ορθοί και δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου της υπηρεσίας τους. Έβγαλε αποτελέσματα χωρίς, ως παραδέχεται, να έχουν διασαφηνιστεί οι λόγοι της μείωσης και ότι οι κωδικοί που εμφανίζονται στις καταστάσεις πληρωμών εκτυπώνονται αυτόματα από τη μηχανογραφική εφαρμογή χωρίς δυνατότητα περαιτέρω εξηγήσεων.

Στη συνέχεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις 5-3-2018, με το αρίθμ. πρωτ. 18034 έγγραφό του (επανάληψη στο ορθό), διαψεύδει λέγοντας ότι στις οθόνες της μηχανογραφικής εφαρμογής απεικονίζονται οι σχετικές πληροφορίες, είναι στη διάθεση των εμπλεκόμενων φορέων (ΔΑΟΚ) ενώ ταυτόχρονα για την ενημέρωση των παραγωγών υπάρχει αναφορά στην περιγραφή των ευρημάτων στις καταστάσεις εγκεκριμένων και απορριπτομένων πληρωμής. Επίσης λέει ότι τα στοιχεία του μηχανογραφικού συστήματος όπου περιέχονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον υπολογισμό πληρωμής της δικαιούχου, το εύρημα που εμφανίζεται μετά την επεξεργασία των δεδομένων, μεταξύ των οποίων και τα αποτελέσματα του μηχανογραφικού- διασταυρωτικού ελέγχου της ΑΕΕ του αντίστοιχου έτους, αφορά σε διαφορά μεταξύ δηλωθείσας/ενταχθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης για την ομάδα καλλιέργειας «Ελαιοκομία» και έχουν αντιστοιχηθεί στην ετήσια δήλωση εφαρμογής: αιτούμενη έκταση 5,38Ha, προσδιορισθείσα 4,87Ha. Τέλος, κλείνει με την διατύπωση ότι τα ανωτέρω απεικονίζονται στις σχετικές οθόνες του πληροφοριακού συστήματος στο οποίο έχει η ΔΟΑ/ΔΑΟΚ πρόσβαση, προκειμένου να είναι διαθέσιμες στους αρμόδιους φορείς, ενώ καταγράφονται και στις καταστάσεις εγκεκριμένων και απορριπτομένων της πληρωμής. Στην ουσία αδειάζει πλήρως τους ισχυρισμούς της ΔΑΟ για τα ευρήματα και τη περιγραφή αυτή για ενημέρωση της παραγωγού και δεν λέει ότι οι διασταυρωτικοί γίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απλά αναφέρει ότι γίνονται.

Στις 29/03/2018, με αριθμό πρωτοκόλλου 68183/15773, σε επιστολή απάντησης της ΔΑΟ Πελοποννήσου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνάδελφο, παρουσιάζεται όλο το μεγαλείο της παρανομίας. Εμφανίζονται για πρώτη φορά, όπως παραδέχονται, κάποια στοιχεία άγνωστα στη ΔΑΟ, με κωδικούς λαθών που δεν γνώριζε η ΔΑΟ μέχρι τότε και βάση αυτών προέκυψαν οι ποινές. Εύλογο ερώτημα… σε πόσους ακόμη έχει συμβεί το ίδιο περιστατικό;;;; Στο έγγραφο αυτό η ΔΑΟ εκτός των άλλων παραδέχεται ότι:

Α) Στη μηχανογραφική εφαρμογή που χρησιμοποιείται για τη πληρωμή των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων (Βιολογική Γεωργία) δεν εμφανίζονται οι παραπάνω τρεις κωδικοί που αιτιολογούν τη μείωση της έκτασης. Εξάλλου τα στιγμιότυπα οθόνης που διαβιβάστηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προέρχονται από αυτή την εφαρμογή αλλά όπως φαίνονται από την εφαρμογή της ΕΑΕ (αλήθεια, ποια η διαφορά της ΕΑΕ με το ΟΣΔΕ;;;;;)

Β) Στις καταστάσεις εγκεκριμένων και απορριπτομένων δεν καταγράφονται οι συγκεκριμένοι τρεις κωδικοί λάθους, όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα των καταστάσεων.

Γ) Από τα στιγμιότυπα οθόνης που διαβιβάστηκαν φαίνεται η αιτιολόγηση μείωσης της προσδιορισθείσας έκτασης της συναδέλφου που αναφέρθηκε παραπάνω, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια πληροφορία σχετικά με την ποσοτική συμμετοχή του κάθε σφάλματος στο τελικό αποτέλεσμα. Επίσης δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με την χωρική κατανομή των σφαλμάτων, που θα καθιστούσε κατανοητό ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα που συμβαίνουν στον πραγματικό χώρο. Αυτά αποτελούν προβλήματα που σχετίζονται με την ΕΑΕ και η αντιμετώπιση τους δεν αφορά τις ΔΑΟ ή ΔΑΟΚ. Οι εκατέρωθεν ανωτέρω έγγραφοι ισχυρισμοί των εμπλεκομένων παρουσιάζουν το μέγεθος της παράνομης πράξης που γίνεται κατ’ εξακολούθηση με σκοπό να πλήξουν ηθικά και οικονομικά τους δικαιούχους. Πώς είναι δυνατόν ο φορέας υλοποίησης ΔΑΟ – ΔΑΟΚ να έχει διαφορετικά δεδομένα από αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα παραποιημένα; Πώς είναι δυνατόν, ενώ παραδέχονται και περιγράφουν τα προβλήματα του μηχανογραφικού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ειδικά μετά τον παράνομο πολυτεμαχισμό των αγροτεμαχίων να γίνονται συνένοχοι των παρανομιών;;; (υπάρχουν σχετικά έγγραφα).

Αυτή η παραδοχή και των δύο εμπλεκομένων στο σύστημα πληρωμών αποδεικνύει πόσο σάπιο είναι το μηχανογραφικό σύστημα  του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλες τις εγκληματικές πράξεις που έχουν γίνει εις βάρος των δικαιούχων. Οι προηγούμενες καταγγελίες μας για πληρωμές κατά το δοκούν, επαληθεύονται. Ποτέ δεν απαντήσατε κύριοι του ΟΠΕΚΕΠΕ για την παράλογη (κατά τους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης) πράξη σας με τον πολυτεμαχισμό των αγροτεμαχίων που οδήγησαν τους βιοκαλλιεργητές στην απόγνωση και οικονομική εξαθλίωση, διότι γνωρίζατε ότι είχατε παρανομήσει.

Οι παραβάσεις του νόμου που έχουνε γίνει εκ μέρους σας, είναι συνεχόμενες, αφορούν τα έτη 2012,2013 και 2014 μετά ενστάσεων καθώς και το έτος 2015 για τις αρχικές καταστάσεις πληρωμών (εκκρεμούν ανεξήγητα οι ενστάσεις του 2015 περίπου ένα χρόνο καθώς και το σύνολο πληρωμών του 2016 για τη Λακωνία). Δεν τηρήθηκε η κοινοτική νομοθεσία και συγκεκριμένα: Κανονισμός (ΕΚ) 1122/2009 άρθρο 58, Κανονισμός (ΕΚ) 65/2011 άρθρο 16, Κανονισμός (ΕΚ) 73/2009,  Κανονισμός (ΕΚ) 1306/2013 μετά τη νέα βάση δεδομένων λόγω μεταφοράς των ανειλημμένων υποχρεώσεων στο Πρόγραμμα 11 ΠΑΑ 2014-2020 και η εθνική νομοθεσία ΚΥΑ 079833/25-10-2011 (ΦΕΚ 2366/Β/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 19 παρ. 2 και άρθρο 18 παρ. 2 σημείο α και ββ καθώς και παρ. 3 σημείο α, αα, ββ. Η παράβαση των ανωτέρω είχε γίνει από την αρχή όπως επίσης και η παράβαση των όρων της αρχικής σύμβασης που τροποποιούσατε κατά το δοκούν. Όπως δε αποδεικνύεται βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1306/2013, άρθρο 64 παρ. 2γ «Δεν επιβάλλονται κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα της αρμοδίας αρχής ή άλλης αρχής και εφόσον το σφάλμα δε μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση».

Είμαστε στη διάθεσή σας για την προσκόμιση αναλυτικότερων στοιχείων που αφορούν δεκάδες δικαιούχους κατ’ έτος, ζητούμε την παραδειγματική τιμωρία όλων όσων ευθύνονται και τη δικαίωση όλων των δικαιούχων συναδέλφων, την απόδοση των χρημάτων που παρακρατήθηκαν με τη μορφή ποινών ύψους περίπου 2.000.000,00 ευρώ και πριν την περίοδο της λήξης – παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των ενισχύσεων, που είναι η 30-06-2018. Επίσης ζητάμε την παρέμβασή σας για την έκδοση των καταστάσεων πληρωμών – απορριπτομένων για το έτος 2016, τυχόν ενστάσεων που θα ακολουθήσουν καθώς επίσης και την εκδίκαση των ενστάσεων 2014, 2015 και των αιτήσεων θεραπείας που έχουν γίνει. Την επιστολή αυτή την κρατάμε και δεν την στέλνουμε προς το παρόν στην OLAF (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Απάτης), όπως μας συμβούλευσε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργίας).

Πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, δηλαδή 30-06-2018, η δικαιοσύνη έχει πλέον το λόγο, προκειμένου να βάλει ένα τέλος στις παρανομίες.

Σπάρτη, 24/04/2018 

 

Για την Ένωση Βιοκαλλιεργητών Π.Ε. Λακωνίας

Ο ΠρόεδροςΚαραμπάσης Δημήτρης

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Η ηλεκτρονική εφημερίδα της Μάνης. Με ειδήσεις, αρθρογραφία και αφιερώματα. Όλα τα μεγάλα γεγονότα και οι εξελίξεις βρίσκονται με ένα κλικ στην οθόνη σου.


Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Γύθειο

Τιμές Καυσίμων Γύθειο

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Αρεόπολη

Συνεργαζόμενα Site

 

  

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Μερικά από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του site, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε το site και την εμπειρία του χρήστη (tracking cookies). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέψετε τη δημιουργία cookie ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι αν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.