Γενικα

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας στο Δήμο Αν. Μάνης

Δελτίο τύπου Δήμου Αν. Μάνης

Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: δέκα (10) ατόμων κλάδου ΔΕ οδηγών -ειδικότητας ΔΕ οδηγών και δέκα τεσσάρων (14) ατόμων κλάδου ΥΕ Δασεργατών – ειδικότητας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρ. 206 παρ.1 του ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ.2 του Ν.4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 4 της ΠΝΠ(ΦΕΚ 102/26.8.2015 τ. Α’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/18, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 43 του Ν. 5043/2023, αναφέρει πλέον ότι η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες.

2. Την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/21.

3. Την αριθμ.85/2023 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής Μάνης

4. Την αριθμ. 33785/21-4-2024 Έγκριση του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

5. Τις 275,276/2024 Α.Α.Υ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: δέκα (10) ατόμων κλάδου ΔΕ οδηγών ειδικότητας – ΔΕ οδηγών , και δεκατεσσάρων (14) ατόμων κλάδου ΥΕ Δασεργατών ειδικότητας -ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως πέντε (5) μηνών (όχι πέρα 31/10/2023) για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

 Δείτε σχετικά:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top button