Γενικα

Δήμος Αν. Μάνης: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: δώδεκα (12) ατόμων κλάδου ΔΕ οδηγών – ειδικότητας ΔΕ οδηγών, και δέκα οκτώ (18) ατόμων κλάδου ΥΕ Δασεργατών – ειδικότητας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρ. 206 παρ.1 του ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ.2 του Ν.4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 4 της ΠΝΠ(ΦΕΚ 102/26.8.2015 τ. Α’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/18, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 43 του Ν. 5043/2023, αναφέρει πλέον ότι η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες.

2. Την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/21.

3. Την αριθμ.62/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης

4. Την αριθμ. 33829/21-4-2023 Έγκριση του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

5. Την αριθμ.85/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης

6. Την αριθμ. 42160/12-5-2023 Έγκριση του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ΠΔ 85/2022.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 85/2022

7. Την 312/2023 Α.Α.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: δώδεκα (12) ατόμων κλάδου ΔΕ οδηγών ειδικότητας – ΔΕ οδηγών , και δέκα οκτώ (18) ατόμων κλάδου ΥΕ Δασεργατών ειδικότητας -ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως πέντε (5) μηνών (όχι πέρα 31/10/2023) για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

Δείτε σχετικά:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top button