Πολιτικα

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 3/7

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την 3η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη,για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α. Διαδικασία ελέγχου :

 • Ερωτήσεις – επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

β. Θέματα ημερήσιας διάταξης :

Α. Οικονομικά θέματα
 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Αρκαδίας έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ Μεσσηνίας έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Μεσσηνίας έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Γεώργιος Οικονόμου, Αντιπεριφερειάρχης

Β. Διοικητικά θέματα
 • Ανασυγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης δρόμων για την τέλεση αγώνων ποδηλασίας, στις 8 και 9-7-2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας και εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διεξαγωγή αγώνα δρόμου «5ου Ημιμαραθωνίου Αγώνα – Skiritida Run».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Σκαντζός Εμμανουήλ, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών, έτους 2023 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

Γ. Περιβαλλοντικά θέματα
 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Υφιστάμενο Πυρηνελαιουργείο με δυναμικότητα επεξεργασίας 760tn/ημέρα διφασικού και τριφασικού ελαιοπυρήνα της εταιρείας «ΟΙΧΑΛΙΑ Ε.Π.Ε.» (πρώην ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ – ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕ) που είναι εγκατεστημένο στη ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά (Ο.Τ. 12), ΔΕ Μελιγαλά, Δήμου Οιχαλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας» (ΠΕΤ: 2208814422).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για το έργο «Τροποποίηση της με αρ. 57868/11.04.2019 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 64ΑΖΟΡ1Φ-ΙΘΤ), που αφορά σε υφιστάμενη μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ετήσιας δυναμικότητας 1035 t/y, σε μισθωμένη έκταση 40 στρεμμάτων (αποτελούμενη από δύο Πάρκα Α και Β) ως προς την μετατόπιση της θέσης της, την αλλαγή των εκτρεφόμενων ειδών (με την προσθήκη ερυθρού τόνου – Thunnus Thynnus) και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, με Φορέα την «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ Ε.Π.Ε.», στη Νήσο Γλαρονήσι, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης

Δ. Ειδικά θέματα
 1. Προβλήματα Άρδευσης στους κάμπους της Αργολίδας και της Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Νίκος Γόντικας και Γεώργιος Δέδες

 1. Προβλήματα στο χώρο της υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημοσθένης Δρούγκας

Ε. Έγκριση σύναψης – τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων Υλοποίησης έργων Τεχνικού Προγράμματος και ΠΔΑ – ΠΔΕ
 1. Έγκριση 1ης τροποποίησης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης – 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης» προϋπολογισμού 433.362,31€ – Τροποποίηση του άρθρου 6 ως προς την χρονική διάρκεια της σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση 1ης τροποποίησης  Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ελαφονήσου  για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Ελαφόνησο στους εκτός οικισμού κύριους οδικούς άξονες προς παραλίες Σίμου και Παναγίας», προϋπολογισμού 197.556,55€. – Τροποποίηση  άρθρου 3 ως προς την χρονική διάρκεια της σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δεκάζειου Γηροκομείου Τρίπολης “Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” για το έργο “Αποκατάσταση στέγης κτιρίου στο Δεκάζειο Γηροκομείο Τρίπολης”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας για την υλοποίηση της πράξης: «Εργασίες αναβάθμισης εσωτερικών χώρων Πολεμικού Μουσείου Καλαμάτας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Μεσσήνης για την υλοποίηση της πράξης: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αριστομένους, Δήμου Μεσσήνης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστάσιος Σαρδέλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – ΑΟΤΑ, για την πράξη: Επιδημιολογική επιτήρηση της φυματίωσης των αιγοπροβάτων και στοχευμένων δράσεων στην ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης

Στ. Έγκριση σύναψης – τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων  Πολιτισμού και Αθλητισμού
 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Κορινθίων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» για την πράξη «Οργάνωση και Λειτουργία Περιπτέρου Τουριστικής Προβολής (info kiosk) Αρχαίας Κορίνθου στο Δήμο Κορινθίων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Άννα Καλογεροπούλου – Κανελλοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο «Διαμόρφωση χώρου και εργασίες υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ΤΚ Αγίου Πέτρου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Β. Κυνουρίας, για το έργο «Επείγοντα έργα αποκατάστασης επικινδυνότητας Πύργου Σαραντάρη στην ΤΚ Αγ. Ανδρέα Δήμου Β. Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Τρίπολης και της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινείας και Κυνουρίας, για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Τρίπολης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασιάς και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την πράξη «ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση 1ης Τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Δυτικής Μάνης και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την υλοποίηση της πράξης:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Άννα Καλογεροπούλου – Κανελλοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση 1ης Τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Μεσσήνης και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την υλοποίηση της πράξης:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Σωματείου «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ» ΠΛΑΤΥ, για την υλοποίηση της πράξης: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστάσιος Σαρδέλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας για το έργο: «Αναβάθμιση κτηρίου Λαογραφικού Μουσείου Ζυγοβιστίου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας για την πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΙΣΘΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Γεώργιος Οικονόμου, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 του Ν.4412/2016 και 100 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου» και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασιάς, για την πράξη: «Συνδυασμένες πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις και συνέργειες στον Δήμο Μονεμβασιάς».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Κορινθίων και της «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α» για το έργο «Βελτίωση της πρόσβασης και της προσπελασιμότητας της περιοχής Ισθμός – Κορίνθου – Διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων και κάτω διαβάσεων στο τμήμα Σχεδίου Πόλης Κορίνθου (Α΄ φάση)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός ποταμού Παμίσου και Άρι της ΠΕ Μεσσηνίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω της φύσης των θεμάτων της και σύμφωνα με την §3, άρθρο 10, του Κανονισμού Λειτουργίας.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top button