Προσωπα

Μήνυμα Χριστουγέννων 2022 Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἑορτάζουμε τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μέ ἰδιαίτερη χαρά καί πνευματική ἀγαλλίαση. Ἡ ἑορτή αὐτή, τά Χριστούγεννα, εἶναι τό μεγαλύτερο θαῦμα ὅλων τῶν αἰώνων, τό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων, γιατί «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά πατρός, πλήρης χάριτος καί ἀληθείας» (Ἰω. 1,14). Δηλαδή, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος καθ’ ὑπερφυσικόν τρόπον καί κατεσκήνωσε μέ οἰκειότητα ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν καί ἡμεῖς εἴδαμε τήν μεγαλειώδη δόξα του, δόξα ἀπέραντη καί θεία, τήν ὁποία βέβαια εἶχε ὡς φυσική του κατάσταση ἀπό τόν Πατέρα, ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ Μονογενής, γεμᾶτος χάρι καί ἀλήθεια.

Ναί, ἄνθρωπο ἔβλεπαν καί ἄκουγαν οἱ μαθητές Του. Ἀλλά δέν ἦταν μόνο ἄνθρωπος. Ἦταν ταὐτόχρονα καί Θεός. Ἐκεῖ στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ εἶναι ὁ Θεάνθρωπος! Στό Βρέφος, ἔχει ἑνωθεῖ ἡ θεία μέ τήν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ Λόγος, τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐνδύεται τήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό τό ἅγιο καί καθαρό σῶμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Εἶναι ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ καί αὐτό εἶναι τό μέγα Μυστήριο γιά τό ὁποῖο ψάλλει ὁ ὑμνωδός, «σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος σαρκοῦται».

Καί ἀκόμη γράφει ὁ Ἱερός Εὐαγγελιστής «Καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Ὁ Θεός, δηλαδή, παρά τήν δική μας πτώση στήν ἁμαρτία, παρά τήν φθαρτή καί θνητή φύση μας δέν ἔμεινε ἀπόμακρος, ἀλλά προσιτός. Ἀπό ἄπειρη ἀγάπη, ταπεινώνεται, ζεῖ πτωχικά, συγκαταβαίνει καί λαμβάνει αὐτή τήν πεσμένη φύση μας καί τήν ἀνεβάζει στό θρόνο τῆς θεότητος. Κανείς πουθενά, λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, οὔτε στόν οὐρανό, οὔτε στή γῆ, μπορεῖ νά μιλήσει ἄξια γι’ αὐτή τήν τιμή, κανείς ἄγγελος καί κανείς ἀρχάγγελος. Τέτοια εἶναι τά τοῦ Θεοῦ τά κατορθώματα καί τόσο μεγάλες καί ὑπερφυεῖς οἱ εὐεργεσίες Του, ὥστε ἡ ἀκριβής διήγησή τους νά ὑπερβαίνει ὄχι μόνο τήν ἀνθρώπινη γλῶσσα, ἀλλά καί τήν ἀγγελική δύναμη.

Αὐτό, λοιπόν, εἶναι τό οὐσιαστικό καί ζωντανό νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Γεννήθηκε ὁ Χριστός γιά τήν σωτηρία μας, γιά τήν δική μας δόξα, κοντά Του. Ὁ Ἀπ. Παῦλος θά μᾶς πεῖ γι’ αὐτή τήν τιμή καί εὐεργεσία: «Γιγνώσκετε γάρ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι’ ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε» (Β’ Κορ. 8,9). Γι’ αὐτό πάλιν, ὁ χρυσορρήμων Ἰωάννης, συμβουλεύει: Νά θαυμάσουμε τό ἔργο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία μας καί νά Τόν δοξάσουμε «μή διά τῶν ρημάτων μόνον, ἀλλά πολλῷ μᾶλλον διά τῶν πραγμάτων», δηλαδή μέ τίς πράξεις μας, τίς σύμφωνες μέ τό ἅγιο θέλημά Του.

     Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Τό μήνυμα τῶν Ἀγγέλων πρός τούς ποιμένες τῆς Βηθλεέμ εἶναι: «Μή φοβεῖσθε˙ ἰδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστί Χριστός ὁ Κύριος» (Λουκ. 2,11). Λοιπόν, καμμία ἀπογοήτευση, μηδέ ἀπελπισία καί ψυχικός βάσανος. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ μεγάλη παρηγοριά μας, ἡ μεγάλη ἐλπίδα γιά τόν σύγχρονο κόσμο. Ἡ ἁγία Του Ἐκκλησία, τό πνευματικό μας καταφύγιο. Ἐκεῖ καί βιώνεται ἡ Γέννησή Του.

Χρόνια Πολλά!

Μετά πολλῶν πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν καί ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top button