Προσωπα

Ομιλητής στην Συνοδική Λειτουργία της Κυριακής της Ορθοδοξίας ο Μητροπολίτης Μάνης

Κεντρικός ομιλητής κατά τη διάρκεια της σημερινής Συνοδικής Θείας Λειτουργίας που πραγματοποιήθηκε στον Μητροπολιτικό Ι.Ναό Αθηνών για την Κυριακή της Ορθοδοξίας ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’.

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρέστησαν, επίσης, Πολιτικοί, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο Σεβασμιώτατος στην αρχή της ομιλίας του αφού εξέφρασε, εκ μέρους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, τη βαθύτατη θλίψη του για τα θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος μίλησε για την Κυριακή της Ορθοδοξίας και τόνισε: « Δὲν χωρεῖ ἀμφιβολία, ὅτι τὸ ἀρχαιότερον καὶ τὸ πλέον ἐπίκαιρον ἐρώτημα εἶναι τὸ: «Τὶ ἐστιν ἄνθρωπος;» Τὶ εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Καὶ, βεβαίως, τὰ συναφῆ πρὸς αὐτὸ ἐρωτήματα: «Ἀπὸ ποῦ προέρχομαι; Ποῦ πηγαίνω; Ποῖος ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς μου;». Ἐρωτήματα εὔλογα, θεμελιώδη καὶ οὐσιαστικά. Ἀκριβῶς εἰς τὸ σημεῖον αὐτό, ἔρχεται ἡ ὀρθόδοξος πνευματικότης καὶ δίδει οὐσιώδη ἀπάντησιν, ἀποκαλύπτουσα ὅτι εἶναι «δόξα Θεοῦ ὁ ζῶν ἄνθρωπος». Αὐτό εἶναι τὸ μεγαλεῖον τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀριστοκρατία τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς ἁρμονικῶς ἡνωμένων, εἰ καὶ διαφόρων, κατὰ τὴν φύσιν των, συστατικῶν στοιχείων τοῦ ἀνθρώπου». Σε άλλο σημείο ο Μητροπολίτης Μάνης υπογραμμίζει: «Εἰς τὰ Ἀναγνώσματα τῆς σημερινῆς Θείας Λειτουργίας, τὸ Ἀποστολικὸν καὶ τὸ τοῦ Εὐαγγελίου, γίνεται λόγος διὰ τὰ μεγάλα κατορθώματα τῆς πίστεως εἰς τὸν Θεόν, εἰς τὸ πρῶτον, καὶ διὰ τοὺς «ἀνοικτοὺς οὐρανούς» εἰς τὸ δεύτερον. Ἀλήθεια, ἔχομε συνειδητοποιήσει πόσον ἀναγκαία εἶναι ἡ ἀκράδαντος πίστις εἰς τὸν Θεὸν καὶ ἡ ἄλλη ὅρασις τοῦ οὐρανοῦ; Εἰς αὐτὰ ἀκριβῶς μᾶς προτρέπει καὶ μᾶς καθοδηγεῖ ἡ σημερινὴ ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, διότι «ἑορτάζω» σημαίνει γίνομαι βαθύτερον, κατὰ συνείδησιν, χριστιανός, «αὐξανόμενος εἰς ἐπίγνωσιν Θεοῦ» (Κολ. 1,10). Συνάπτομαι στενώτερον μὲ τὴν ἁγίαν Του Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία δὲν εἶναι πρόσκαιρος, ἀλλ’ αἰωνία, δὲν εἶναι σκοταδισμὸς, ἀλλὰ κατέχει τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν καὶ δὲν μένει εἰς τὴν πικρίαν, ἀλλὰ προσφέρει τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀγαλλίασιν.

Τῷ ὄντι, ἡ ὀρθόδοξος πνευματικότης εἶναι ἕνας ἀνεκτίμητος θησαυρὸς, κατ’ ἐξοχὴν δὲ εἰς τὸν ὀρθόδοξον ἑλληνισμὸν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς. Εἶναι μία καταπληκτική, ὑπέροχος κληρονομία τῶν θεοφόρων, ἁγίων καὶ σοφῶν Πατέρων μας. Ἡ κληρονομία αὐτὴ εἶναι εὐκαιρία ἀλλὰ καὶ δυνατότης. Εἴμεθα ἐλεύθεροι νὰ τὴν δεχθοῦμε ἤ νὰ τὴν ἀποποιηθοῦμε. Ἐδῶ, ὅμως, εὑρίσκεται τὸ κλειδὶ τῆς σωτηρίας.

Συνελόντ’ εἰπεῖν, τό μεγαλεῖον τοῦ ἀνθρώπου ἐνυπάρχει ἐξ’ ἀρχῆς εἰς τό «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ». Ὡστόσο, μέ τήν αὐτεξούσιον ἐκτροπήν του, ὁ ἄνθρωπος ἠμαύρωσε τό «κατ’ εἰκόνα» καί δέν διετήρησε τήν μετά τοῦ Θεοῦ κοινωνίαν. Ἀλλά καί πάλιν, ἡ ἀγαθότης τοῦ Θεοῦ σώζει τό μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου. Διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἔρχεται καί ἀναβιβάζει πρός ὕψος τό ἀνθρώπινον. Ἐπιφέρει τήν ἀνακαίνισιν τῆς παλαιωθείσης ἀνθρωπίνης φύσεως καί ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος λαμπρύνεται μέ τήν κατά Χριστόν βιοτήν του, ἐπιτελῶντας τόν σκοπόν του, τήν θέωσιν, εἰς αὐτήν ταύτην τήν «κοινωνίαν τῆς θεώσεως», τοὐτέστιν εἰς τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν.

Ἡ θεϊκὴ πρόσκλησις εἰς τὸν καθένα μας εἶναι καὶ θὰ παραμένῃ παντοτινή: «Ἔρχου καὶ ἴδε» Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, κατὰ τὸν σημερινὸν βιβλικὸν λόγον (Ἰω. 1,47), διότι «χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. 13,8). Ναί, ἄνθρωπε, «ἔρχου καὶ ἴδε», τὴν Αὐτοαλήθειαν, τὸ «ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ τὸν χαρακτῆρα τῆς ὑποστάσεως» τοῦ Θεοῦ Πατρός (Ἑβρ. 1,3). Γένοιτο».

Για να ακούσετε ολόκληρη την ομιλία του Σεβασμιωτάτου πατήστε εδώ.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top button